judeţul Arad

|
Consiliul Județean Arad împreună cu Centrul Cultural Județean Arad lansează proiectul enciclopedicarad destinat informării și conștientizării asupra numeroaselor valori culturale, artistice și turistice ale județului nostru.

Având sloganul "o eciclopedie virtuală a valorilor ce ne înconjoară" acest proiect are o dublă misiune. Pe de o parte îşi propune stimularea interesului faţă de artişti şi personalităţile culturale contemporane, faţă de opera acestora precum şi faţă de obiectivele turistice ale zonei, iar pe de altă parte îşi doreşte să pună la dispoziţia tinerilor, într-un format de comunicare modern şi flexibil, într-un intrument larg folosit şi accesat de aceştia, adică o enciclopedie digitală. Tot mai des utilizată în ultimii ani şi în scop educaţional, o astfel de enciclopedie trebuia să poată fi accesată on-line în cadrul celei mai cunoscute şi utilizate enciclopedii (wikipedia) dar totodată să poată fi solicitată şi intr-o formă simplificată, pe suport CD sau DVD. Astfel au fost deja lansate online peste 200 articole enciclopedice în limbile română şi engleză, urmând ca ulterior aceste date să poată fi distribuite institutiilor partenere şi pe format DVD.

Tot în scopul apropierii de mediul de comunicare al tinerei generaţii proiectul prevede lansarea unor bloguri (http://enciclopedicarad.blogspot.com/; http://arad-turism-cultura.blogspot.com/; http://judetularad.blogspot.com/ ) unde se vor putea reuni şi mai multe informaţii grupate pe diferite teme şi posibilitatea de a participa la discuţii.

Nu în ultimul rând, enciclopedicarad prevede şi organizarea unei campanii de comunicare. Cu sprijinul autorităţilor locale şi al Inspectoratului Şcolar Arad vor fi organizate prezentări şi întâlniri în judeţ, lucru ce va spori gradul de implicare al comunităţii rurale în desfăşurarea unor astfel de iniţiative.